Pārlekt uz galveno saturu

Bakalaura un maģistra darba izstrāde

Bakalaura un maģistra darbu izstrādes koordinators: Elise Drelinga, e-pasts: elise.drelinga@llu.lv

1. solis: Iepazīsties ar izstrādes grafika termiņiem

Kalendārais izstrādes grafiks bakalaura līmeņa studentiem

Kalendārais izstrādes grafiks maģistra līmeņa studentiem

Pilnīgi noformēts (iesiets divos eksemplāros) un parakstīts bakalaura darbs jāiesniedz fakultātes VEK/VPK/MEK sekretārei un darba elektroniskais variantu nepieciešams augšupielādēt  LLU IS (līdz drukāto eksemplāru iesniegšanai).

2. solis: Izvēlies savu tēmu vai kādu no piedāvātajām (apskati iepriekšējo gadu tēmas)

Piedāvātās tēmas bakalaura un maģistra darbiem 01
Piedāvātās tēmas bakalaura un maģistra darbiem 02

Papildus tēmas:

LLU arhīva klimata uzraudzības sistēmas izstrāde.
LLU studentu kartes (smartcard) lietojuma izstrāde personas datu vadībai.
LLU studentu elektroniskās sporta datu kartes izstrāde

Interesēties 19. kabinetā

ITF 20. telpā ir izveidots ITF bakalaura darbu un maģistra darbu oriģinālu arhīvs.

1. No mājas lapā publicēta saraksta izvēlies interesējošo darbu (Microsoft Excel formāts).
2. Dodies uz Jelgavas pils 20. telpu pie dekanāta darbinieces.
3. Uzrādi personas apliecinošu dokumentu.
4. Ja darbs ir pieejams, tad darbu izsniedz apskatei.
5. Ar arhīvā uzglabātajiem darbiem var iepazīties tikai ITF dekanāta telpās. Darbus kopēt vai iznest no ITF dekanāta telpām aizliegts.

3. solis: Iepazīsties ar noteikumiem par to kā darbs jāraksta un, kā jānoformē

Bakalaura darbs:
Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas metodiskie noteikumi
Kursa darba, bakalaura darba un maģistra darbu noformēšana (metodiskie noteikumi)
IEEE Citation Reference
Darba uzdevumu veidlapa
Darba noformēšanas veidne
VEK lēmuma veidlapa "Datorvadība un datorzinātne"
VPK lēmuma veidlapa "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai"
Darba vadītāja atsauksmes veidlapa
Darba recenzenta atsauksmes veidlapa

Maģistra darbs:
Inženierzinātņu maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas" (metodiskie noteikumi)
Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšana (metodiskie noteikumi)
IEEE Citation Reference
Darba uzdevumu veidlapa
Darba noformēšanas veidne
MEK lēmuma veidlapa
Darba vadītāja atsauksmes veidlapa
Darba recenzenta atsauksmes veidlapa

4. solis: Iesniedz bakalaura/maģistra darba tēzes

5. solis: Aizstāvēšana