Pārlekt uz galveno saturu

Maģistra studijas

IT_maģ

Informācijas tehnoloģijas

Studiju līmenis: Maģistra akadēmiskā studiju programma
Studiju programmas direktore: Prof., Dr.sc.comp. Rudīte Čevere, Datoru sistēmu katedra, +371 63005701
Studiju ilgums: Pilna laika studijās 2 gadi, nepilna laika studiju ilgums 3 gadi
Studiju veids: Pilna vai nepilna laika studijas
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijās
Valsts finansēto budžeta vietu skaits: 25
Studiju maksa: 2040EUR gadā
Akreditēta līdz: 31.12.2022.

Detalizēta informācija par studiju programmu pieejama šeit.

Studiju plāns

Studijas tiek organizētas tā, lai lekcijas notiktu piektdienās un sestdienās, ļaujot studijas apvienot ar darbu nozarē.

Studiju programmas apraksts

Maģistra studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai informācijas tehnoloģiju (IT) jomā. Maģistra studiju programma pamatā ir orientēta IT virzienu - sistēmanalīze, modelēšana un projektēšana, tiek iekļauti arī kursi no ražošanas datorvadības un biosistēmu vadības.
Programma ir izstrādāta, lai tā būtu dinamiska un spējīga atspoguļot straujās izmaiņas informācijas tehnoloģijas jomā un to lietošanu vadības problēmu risināšanā ekonomikā, uzņēmējdarbībā, ražošanā un citās sfērās.